Kilka wskazówek dotyczących tego, kto ma tak na prawdę pierwszeństwo… Mam nadzieję, że pomogą Wam w pracy i nie tylko.

  1. Podczas powitania zasadą jest, że mężczyzna pierwszy kłania się kobiecie, młodsza osoba starszej, pracownik przełożonemu, idący stojącemu, osoba jadąca samochodem osobie idącej pieszo, jedna osoba całej grupie, idący schodami w górę schodzącemu w dół, osoba idąca szybciej osobie idącej wolniej, a wchodzący do pokoju obecnym w pomieszczeniu.
  2. Przy powitaniu pierwsza dłoń wyciąga kobieta do mężczyzny, starsza osoba do młodszej i ta o wyższym statusie społecznym. W miejscu pracy przełożony pierwszy wyciąga rękę do podwładnych (również do kobiet). W sytuacji, w której szef podchodzi i podaje rękę, to mężczyzna powinien wstać, ale kobieta może siedzieć. Mężczyźni przed podaniem ręki na ulicy muszą zdjąć rękawiczki, kobiety nie mają takiego obowiązku.
  3. Kobiety powinny podawać rękę do uścisku, jeżeli jednak zauważą, że mężczyzna ma zamiar ją pocałować, powinny lekko podnieść dłoń, aby nie musiał się on za bardzo schylać. Nie należy jednak podawać dłoni z wyraźną intencją do pocałowania, ponieważ wielu mężczyzn nie kultywuje już tego zwyczaju, a całowanie w rękę wyszło już z mody.
  4. Zasadą jest, że przedstawia się mężczyznę kobiecie, młodszą osobę – starszej, młodszego rangą starszemu rangą, pojedynczą osobę niezależnie od płci przedstawia się małżeństwu. W pracy nowego pracownika powinien przedstawić szef. Gospodarz przedstawia swoich gości. Osobę wchodzącą do pomieszczenia przedstawiamy tym, którzy przyszli wcześniej.
  5. W pracy jako pierwszy wita się ten, kto wchodzi do biura, a nie ten który już w biurze jest. Ale na korytarzu działa już reguła pierwszeństwa.
  6. Propozycję przejścia na „ty” składa starszy – młodszemu, kobieta – mężczyźnie, przełożony – podwładnemu, starszy pracownik – młodszemu pracownikowi. Oczywiście możemy poprosić osoby starsze, aby zwracały się do nas per „ty”, nie powinniśmy jednak oczekiwać na wzajemność.
  7. Chcąc podkreślić tytuły służbowe osób piastujących dane stanowiska zwracamy się: Panie Dyrektorze, Panie Prezesie, do ich zastępców: Panie Dyrektorze, a nie Panie Wicedyrektorze czy Panie Zastępco Dyrektora, Panie Prezesie, a nie Panie Wiceprezesie czy Panie Zastępco Prezesa.
  8. Uniwersalną regułą jest to, że zawsze pierwszeństwo przysługuje osobie starszej, mężczyzna powinien ustępować kobiecie. Przy dużej różnicy wieku kobieta ustępuje pierwszeństwa osobie starszej. W relacjach gospodarz i gość, ważniejszy jest gość.
  9. Do windy wchodzimy w takiej kolejności w jakiej do nie podeszliśmy. Ruch czasem jest tak duży, że gdybyśmy przepuszczali osoby np. wyższe rangą, to moglibyśmy długo czekać na kolejną windę i w efekcie nie dojechalibyśmy na czas. Obowiązuje również zasada, że osoby jadące na najwyższe kondygnacje, powinny wchodzić pierwsze, aby nie utrudniać komunikacji ludziom wysiadającym wcześniej.

A jakie jest Wasze doświadczenie w powyższym temacie. Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze