Techniki radzenia sobie ze stresem to w głównej mierze umiejętności psychologiczne, a także umiejętności wpływania poprzez ciało na stan emocjonalny, których celem jest pomoc w walce ze stresem.Możemy je podzielić na:

 1. Techniki wpływania na sytuację stresogenną – to umiejętności interpersonalne, takie jak asertywność, zdolność rozwiązywania konfliktów, zdolności negocjacyjne, empatia.
 2. Techniki zmieniające siłę oraz percepcję i znaczenie bodźca stresogennego – to sposoby na osłabienie działania stresorów fizycznych oraz techniki poznawczego radzenia sobie ze stresem.
 3. Techniki redukcji napięcia emocjonalnego – to metody polegające na rozładowaniu negatywnych emocji.

Antystresowe techniki umysłowe:

 • Autosugestia – to zdolność wpływania poprzez słowo na siebie oraz na swoje wewnętrzne emocje, a także zdolność przekonywania samej siebie.
 • Słuchanie swoich własnych uczuć – to umiejętność obserwacji swoich emocji i innych odczuć oraz koncentracja uwagi na własnych uczuciach bez oceniania ich i tłumienia.
 • Wizualizacja – to wyobrażanie sobie, w sposób kontrolowany pewnej sekwencji obrazów i zjawisk, wraz z towarzyszącymi dźwiękami i wrażeniami fizycznymi, ewentualnie zapachami i smakami.
 • Reframing – zmiana znaczenia lub kontekstu danego zachowania, zmiana perspektywy poznawczej, dostrzeżenie innych aspektów danej sytuacji.
 • Poznawcze „zaszczepianie się” – poznawcze przygotowanie się do stresu, psychiczne opracowanie mającego nadejść zdarzenia w celu emocjonalnego uodpornienia się na nie.
 • Techniki medytacyjne – koncentracja uwagi na określonym zadaniu umysłowym, np. liczenie wdechów i wydechów.
 • Biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne. Za pomocą biologicznych wskaźników obserwujemy jak zmienia się nasz stan emocjonalny.
 • Stress back – metoda oparta na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Za pomocą prostych sygnałów możemy obserwować zmiany związane z przeżywanym stresem.

Antystresowe techniki oddziaływania poprzez ciało:

 • Relaksacja – technika, której celem jest pozbycie się napięć w ciele i umyśle oraz uzyskanie wewnętrznej równowagi, poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń fizycznych, np. napinanie i rozluźnianie mięśni.
 • Ściskanie i rozciąganie różnych przedmiotów – forma odreagowania napięcia, np. poprzez ściskanie (możemy wykorzystać tzw. piłeczki antystresowe).
 • Odreagowanie napięcia krzykiem – prosta i bardzo skuteczna technika.
 • Gimnastyka antystresowa – ćwiczenia fizyczne, mające na celu obniżenie poziomu negatywnych emocji.
 • Aktywność fizyczna – wysiłek fizyczny powodujący spalanie lub wydalanie niekorzystnych substancji powstających podczas stresu.

A Wy jakie techniki antystresowe stosujecie, aby radzić sobie ze stresem? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze