Podczas redagowania pisma należy przestrzegać odpowiedniego układu treści, dzięki czemu zachowamy przejrzysty układ pisma.

  1. Pieczęć nagłówkowa nadawcy (jeżeli nie używamy papieru firmowego) – w lewym górnym rogu
  2. Data (nazwa miejscowości, dzień, miesiąc, rok) – po prawej stronie
  3. Tytuł – pośrodku pola
  4. Treść – w układzie blokowym (akapity oddzielone odstępem)
  5. Zwroty grzecznościowe – na początku i na końcu pisma
  6. Podpis – w odległości trzech „enterów” (* jeden podpis – po prawej stronie, * dwa podpisy – po prawej podpis osoby stojącej w hierarchii wyżej, * trzy podpisy – pośrodku podpis osoby stojącej w hierarchii najniżej)
  7. Załączniki – przy lewym marginesie na poziomie podpisu złożonego po prawej stronie, lub w odległości dwóch „enterów” od podpisu złożonego z lewej strony
  8. Elementy dodatkowe:  do wiadomości lub otrzymują – po załącznikach, przy lewym marginesie.

Czy ten wpis okazał się przydatny? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze