„Jeśli nie wiesz gdzie idziesz, nigdzie nie dojdziesz…”

Co to jest cel i dlaczego jest aż tak ważny? Cel to działanie, stan lub obiekt, do którego dążymy.

W 1953 roku na Uniwersytecie Yale przeprowadzono eksperyment, podczas którego zapytano grupę studentów, czy mają szczegółowe, jasno sprecyzowane, spisane cele i gotowy plan ich realizacji. Największa grupa, ok. 85 % nie miała spisanych celów, 12 % miała cele ale nie spisane, 3% miało spisane cele z planami ich realizacji. Dwadzieścia lat później autorzy eksperymentu odszukali uczestników i stwierdzili, że te 3 % osób posiada więcej pieniędzy niż pozostałe 97% razem wzięte!

Mało tego. Zdecydowana większość z grupy 3% osiągnęła o wiele więcej niż zaplanowała. Cele dotyczyły także innych aspektów życia i tu także grupa 3% wykazała znaczące lepsze efekty – byli zdrowsi, bardziej zadowoleni z życia i mieli szczęśliwsze rodziny. Podobny eksperyment w 1979 roku przeprowadzono na Uniwersytecie Harvard Business School. Wyniki były szokujące. Tym razem grupa 3% miała 10 razy więcej pieniędzy od pozostałych 97%.

Jaki jest z tego wniosek? Wyznaczanie celów jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu. Wyznaczanie celów to potężne narzędzie, dzięki któremu można skutecznie poprawić swoje życie. Przede wszystkim pomaga odpowiedzieć na pytanie, co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze, jakie są Twoje priorytety. Dzięki temu będziesz mógł też odrzucić wszystko to, co jest dla Ciebie nieistotne i jedynie pochłania Twoją energię, czas, pieniądze a może i nawet pozytywną energię.

Jedną z najlepiej sprawdzających się metod wyznaczania celów jest metoda SMART. (z ang.  Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined) jest to koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu elementów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.

Dobrze sformułowany cel powinien być:

  • Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić najmniejszego problemu, a jego sformułowanie powinno być jednoznaczne,
  • Mierzalny – a więc taki, który można wyrazić liczbowo lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji,
  • Osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny, cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego osiągnięcia,
  • Istotny – powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
  • Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, konkretną datę osiągnięcia.

A Wy jakie cele wyznaczyłyście sobie? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze