Priorytetyzacja zadań to działanie mające na celu ustalenie maksymalnie obiektywnej wartości każdego z przedsięwzięć. Wymaga to wcześniejszego zdefiniowania indywidualnych kryteriów względem których zostaną ocenione wszystkie inicjatywy.

Etap priorytetyzacji kończy się więc względnym usystematyzowaniem wszystkich inicjatyw – od tych najbardziej wartościowych do projektów o najniższej wartości.

Jedną z metod priorytetyzacji zadań jest metoda macierzy zarządzania czasem. Zawiera ona cztery pola, które charakteryzują się dwoma kryteriami: ważnością i pilnością.

Stosując macierz zarządzania czasem w polu A należy wpisać zadania, które uważamy za pilne i ważne. To sprawy, które nie cierpią zwłoki, a nie zostały zakończone tylko z powodu naszej lekkomyślności. Musimy je wykonań samemu i to w jak najkrótszym czasie.

W polu B powinny znaleźć się sprawy, które nie wymagają  natychmiastowego wykonania, ale są dla nas ważne i wpływają na naszą przyszłość. Mogą to być studia podyplomowe, kurs językowy czy też wizyta u dentysty. Warto systematycznie poświęcać im trochę czasu, aby nie znalazły się w polu A, gdyż wówczas szansa powodzenia będzie już niewielka.

Zadaniami z pola C nie warto sobie zaprzątać głowy – należy je zlecić podwładnemu lub koledze.

Zadania z pola D są niepilne i nieważne, należy je po prostu wyrzucić ze swojego harmonogramu.

Specjaliści radzą, aby przy doborze zadań kierować się zasadą Pareto. Mówi ona, że 20% czasu naszej pracy przyczynia się do aż 80% wszystkich efektów, a pozostałe 80% czasu daje tylko 20% wyników. Oznacza to, że aż 80% spraw, którymi się zajmujemy, to sprawy małej wagi i niewiele przybliżające nas do wyznaczonego celu.

Aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu, warto stosować kilka zasad ułatwiających planowanie i wykonywanie zadań. Są to:

 1. Określ ramy czasowe zadania, ponieważ zadanie bez wyznaczonego czasu wykonania trwa nieskończenie długo.
 2. Wyznacz ostateczny termin zadania, ale pamiętaj, że jeśli pierwszy raz podejmujesz się je wykonać, warto zostawić sobie niewielki zapas czasu na rozwiązanie niespodziewanych trudności.
 3. Jeżeli nie zmieścisz się w wyznaczonym terminie, wyznacz realny czas na dokończenie czynności. Często nasze niepowodzenia wynikają nie z błędów w planowaniu, ale z błędów w realizacji naszych zamierzeń. Dodatkowo człowiek ma naturalną tendencję uznawania zadań rozpoczętych za już zakończone.
 4. Jeśli uda ci się dotrzymać planu, ufunduj sobie nagrodę.
 5. Planuj szczegółowo i pamiętaj, że nieprawdą jest, że droga nie trwa. Najczęściej do pracy spóźniają się osoby, które mieszkają w sąsiednim budynku.
 6. Zadania planuj blokowo, ponieważ dwa podobne zadania wykonywane razem trwają krócej, niż przedzielone dłuższą przerwą.
 7. Koncentruj się na ograniczonej liczbie zadań, ponieważ nie zawsze sprawdza się powiedzenie, że jeśli chcesz robić biegle, rób równolegle.
 8. Ćwicz zlecanie zadań pilnych i nieważnych, ale unikaj wydawania poleceń.
 9. Unikaj niepotrzebnych spotkań, telefonów i e-maili. W czasie pracy wyłącz telewizor, schowaj głęboko dzisiejszą prasę oraz wyjmij wtyczkę kabla z podłączeniem do internetu.
 10. Uporządkuj swoje otoczenie, ale nie bądź biurokratką.

Raz na rok:

 • ustal z szefem rezultaty, jakie powinnaś osiągnąć,
 • przeanalizuj zakres swojej pracy,

Raz na pół roku:

 • oceń postępy ze swoim szefem,
 • jeśli jest taka potrzeba, skoryguj cele,

Co miesiąc:

 • określ kluczowe obszary,
 • określ szczegółowe zadania i umieść je w czasie,

Co tydzień:

 • wykonaj zadania niedokończone z poprzedniego tygodnia,
 • pozostaw sobie trochę czasu na nieprzewidziane wydarzenia,
 • zaplanuj dzień następny,

Codziennie:

 • przejrzyj terminarz spotkań,
 • przygotuj wykaz spraw do załatwienia,
 • zaplanuj zlecanie zadań i załatwienie spraw nieformalnych.

A jaki jest Wasz sposób na orgaznizację czasu pracy? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze