Ciężko wyobrazić sobie dzień pracy bez poczty e-mail. Coraz bardziej popularny oraz wymagany w komunikacji elektronicznej staje się język angielski. Często warto mieć pod ręką gotowe zwroty oraz szablony, które skrócą czas pisania e-maila oraz niejednokrotnie uchronią przed drobnymi błędami.
A
A
E-maile piszemy z różnych powodów: przekazujemy informacje, prosimy o przysługę, dziękujemy, oferujemy pomoc, przepraszamy, zapraszamy, odpowiadamy na zaproszenie, gratulujemy lub życzymy szczęścia. Poniżej przydatne zwroty w korespondencji elektronicznej.
A
Tradycyjnie zaczynamy od zwrotu grzecznościowego: Dear Mr/Ms/Miss:
 • Mr – Pan, gdy piszemy do mężczyzny
 • Mrs – Pani, gdy piszemy do kobiety zamężnej
 • Miss – Panna, gdy piszemy do kobiety niezamężnej
 • Ms – gdy piszemy do kobiety, nie wiedząc, czy jest mężatką, czy panną

Gdy nie wiemy kto jest naszym odbiorcą używamy następujących zwrotów:

 • Dear Sir
 • Dear Madam
 • Dear Sir or Madam
Przekazujemy informację:
 • I thought you might be interested to hear about
 • I am writing to inform you that
 • I am contacting you for the following reason
 • I would like to
 • I recently heard about

Piszemy prośby:

 • I wonder if you could do me a favour
 • I’d be very grateful if you could
 • We would appreciate it if you would
 • Could you please send me
 • Could you possibly tell me
 • It would be helpful if you could send me
 • I am interested in
 • I would appreciate your immediate attention to this matter

Odnosimy się do ostatniego e-maila lub spotkania:

 • Thank you for your information
 • Thank you for contacting me
 • Thank you for your e-mail regarding
 • It was a pleasure meeting you
 • I enjoyed having lunch with you
 • With reference to our telephone conversation
 • In reply to your request

Oferujemy swoją pomoc:

 • Would you like me to
 • I’m willing to
 • Our company would be pleased to
 • I would be happy to

Przesyłamy dobre wiadomości:

 • I’d like to inform you that
 • I’m pleased to announce you that
 • I’m delighted to inform you about

Przesyłamy złe wiadomości:

 • I regret to inform you
 • Unfortunately I’m unable to
 • After careful consideration I have decided not to

Przepraszamy:

 • I would like to apologize for
 • Once again, I apologise for any inconvenience
 • I am very sorry for

Załączamy dokumenty:

 • I am enclosing
 • Please find enclosed
 • I’ve attached
Na zakończenie:
 • I look forward to seeing you next week
 • Looking forward to hearing from you
 • I look forward to meeting you
 • I would appreciate a reply at your earliest convenience

Pożegnanie:

 • Yours sincerely (formalnie)
 • Regards (nieformalnie)
 • Yours faithfully (jeśli nie znamy imienia adresata)

A czy Wam zdaża się pisać w języku angielskim? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze