Crowdsourcing jest stosunkowo nowym terminem, który coraz częściej gości na ustach ludzi biznesu. Termin ten oznacza proces, w ramach którego  firma, organizacja lub osoba przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez specjalistów do nieznanej grupy ludzi. Głównym zadaniem crowdsourcingu jest umożliwić wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla wąskiej grupy pracowników.

Crowdsourcing pozwala nam wykorzystać mądrość konsumentów w taki sposób, aby z łatwością kreować nowe produkty, ulepszać istniejące, proponować innowacyjne rozwiązania i aktywnie kształtować markę. Jak się okazuje mądrość tłumu to najdoskonalszy nośnik wszelkiej wiedzy, która tylko czeka, aby zostać wykorzystana w jakimś ambitnym i innowacyjnym projekcie. Do dyspozycji mamy rozwiązanie dowolnego problemu, z jakim może sobie nie poradzić nawet najbardziej kreatywny i wykształcony menadżer lub podjęcie spędzającej sen z oczu decyzji na skalę dyrektora kreatywnego.

Korzyści crowdsourcingu:

  • Rozwiązywanie problemów przy względnie niskich kosztach,
  • Baza innowacyjnych pomysłów i rozwiązań,
  • Szerokie grono odbiorców, głownie spoza firmy,
  • Możliwość wglądu do potrzeb i pragnień klientów,
  • Kreatywność płynąca z tłumu,
  • Współtworzenie marki przez klientów.

W sieci znajdziecie coraz więcej portali internetowych, przeznaczonych do realizacji innowacyjnych projektów crowdsourcingowych. Ich głównym celem jest skupianie społeczności zaangażowanej w proces, jak również wsparcie organizacji, instytucji oraz firm poprzez chęć niesienia poprawy jakości produktów i usług.

Crowdsourcing to fenomen na skalę światową, który robi zawrotną karierę nie tylko w wirtualnym, ale również w realnym świecie. Najnowszym trendem jest rozwiązywanie prywatnych problemów takich jak kierunek rozwoju osobistego danej osoby czy też zmiana miejsca pracy. Co ciekawe, użytkownicy na podstawie decyzji internautów decyduję się na radykalne zmiany dające im szansę na zawrotną karierę.

A czy Wy zdecydowalibyście się na na podjęcie decyzji mogących zaważyć na Waszej przyszłości na podstawie decyzji innych osób? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze