Każda z nas realizuje najróżniejsze projekty, mniejsze lub większe. Może to być budowa domu, event firmowy lub wdrożenie nowego procesu w firmie. Wszystkie planowane są po to, by osiągnąć cel, w z góry określonym czasie, przy wykorzystaniu konkretnych środków finansowych.

Oczywiście można poprzestać na ciężkiej pracy i zdolnościach technicznych. Jednakże przy bardzo dużych projektach mogą się one okazać niewystarczające. Prowadzą do niepotrzebnego stresu, zbędnych poprawek i nieprzyjemnych problemów organizacyjnych. Dobre zarządzanie projektem zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu oraz pozwala osiągnąć zdecydowanie lepsze wyniki, przy jednocześnie dużo niższych kosztach, mniejszym wysiłku i w o wiele krótszym czasie.

Ogólnie rzecz ujmując współcześnie stosujemy dwa podejścia do zarządzania projektami. Podejście tradycyjne identyfikuje sekwencje kroków, jakie muszą zostać wykonane w trakcie trwania projektu, w przeciwieństwie do drugiego podejścia, w którym projekt jest widziany raczej jako zbiór stosunkowo małych zadań, niż jako kompletny proces.

W tradycyjnym podejściu, wyróżnia się pięć faz projektu, są to:

  1. Inicjacja projektu.
  2. Planowanie projektu.
  3. Wykonywanie projektu.
  4. Monitorowanie projektu.
  5. Ukończenie projektu.

Nie zapominajmy jednak, aby przed rozpoczęciem każdego projektu dobrze przemyśleć cały proces, sporządzić harmonogram, określić budżet oraz ryzyko w projekcie, a także przypisać określone zadania właściwym osobom (jeśli nie masz profesjonalnego rozwiązania informatycznego, wystarczy Ci zwykły Excel). W ten sposób będziesz w stanie zainicjować, zaplanować oraz kompleksowo zrealizować projekt, a następnie z powodzeniem go zakończyć. I pamiętaj, aby regularnie sprawdzać postępy prac w projekcie, tak zwane zaufanie przez kontrolowanie.

A czy Wam zdarzyło się mieć problemy z ukończeniem projektu? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze