Wiele z nas na różnych życiowych etapach wyznacza sobie najróżniejsze cele. Czasem są to noworoczne postanowienia, innym razem może to być chęć zmiany dotychczasowego trybu życia lub owoc długotrwałych przemyśleń. Dla niektórych cele są jasne i sprecyzowane, dla innych mogą być początkiem wielkich przemian. Bez względu na czas ich realizacji sprawiają, że zmieniamy swoje życie na dobre i stajemy się bogatsi o nowe doświadczenia lub osiągamy większy sukces w życiu zawodowym. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że cel zostanie osiągnięty. A to już wcale nie jest taka prosta sprawa. Pośród wielu czynników decy­du­ją­cych o osią­gnię­ciu celu główną rolę odgrywa jego konkretne sfor­mu­ło­wa­nie. Jeżeli źle okre­ślisz swój cel, to zna­le­zie­nie sku­tecz­nej metody na jego osią­gnie­cie, stanie się niestety niemożliwe. Jest na szczęście światełko w tunelu. Istnieje bowiem metoda, która pomoże każdemu w osiągnięciu wybranego celu.

Metoda ta dotyczy przede wszystkim odpowiedniego formułowania naszych celi. Zakłada ona bowiem, że cel odpowiednio wyrażony jest kluczem do sukcesu. Tą metodą jest SMART. Podpowiada ona więc jak określać cele, by ich osiągnięcie było proste i skuteczne. Każda z liter w skrócie SMART oznacza jedną z cech doskonałego celu. Jeżeli zastosujesz się do każdej z nich, osiągniesz każdy cel, bez względu na to, jakim wyzwanie by on nie był. Jaki więc powinien być ten idealnie sformułowany? Po pierwsze:

  • Skonkretyzowany – należy go określić możliwie konkretnie,
  • Mierzalny – musi mieć wskaźnik, na podstawie którego będziesz w stanie ocenić jego realizację,
  • Akceptowalny – osoby, które będą go realizować, muszą go zaakceptować, w przeciwnym wypadku nie zechcą go realizować,
  • Realny – posiadane zasoby muszą być wystarczające do realizacji celu,
  • Terminowy – powinien posiadać termin wykonania.

Pamiętaj o jednym, sukces nie jest dziełem przypadku. To droga, po której stąpasz świadomie. A zatem początkiem tej drogi jest jasna wizja celu. Metoda SMART pozwoli Ci ten cel jasno określić i sprecyzować. Mówią, że człowiek uczy się przez całe życie. To prawda, ale nie można bezczynnie czekać. Wiedza i doświadczenie same do Ciebie nie przyjdą. Doskonałym sposobem na osiągnięcie sukcesu i życiowej mądrości jest ciągłe samodoskonalenie. Jego istotą jest wyznaczanie celów oraz dążenie do ich realizacji. Aby było to skuteczne i owocne należy nauczyć się właściwie te cele formułować. Z pomocą metody SMART będzie Ci dużo łatwiej. Stosuj się do niej, a każdy swój cel zrealizujesz z powodzeniem.

Trzymam kciuki za Wasze cele oraz życzę powodzenia w ich zdobywaniu.

A za pomocą jakiej metody Ty wyznaczasz sobie cele? Zapraszam do pozostawiania komentarzy?

Komentarze

komentarze