Poka-yoke to metoda polegająca na zapobieganiu defektom pochodzącym z pomyłek. Analizując proces powstawania wad procesu zwrócono uwagę, że pomiędzy pomyłką, a wynikającym z niej defektem istnieje potencjalna możliwość zauważenia pomyłki i jej poprawienia. Stąd powstał wniosek, że sposobem ograniczenia wadliwości systemu jest stworzenie takich warunków, w których błąd nie będzie miał możliwości się zdarzyć, albo będzie natychmiast zauważony.

Za twórcę poka-yoke uważa się japońskiego inżyniera, Shigeo Shingo, który w znacznym stopniu przyczynił się do udoskonalenia systemu produkcyjnego znanej wszystkim marki Toyoty. Lata 60-te i 70-te przyniosły wzrost popularności poka-yoke w zakładach w Japonii, a w późniejszych dekadach poka-yoke pojawiło się na rynku europejskim i amerykańskim.

Głównym celem metody poka-yoke jest uzmysłowienie, iż w znakomitej większości przypadków przyczyna błędów nie tkwi w ludziach lecz w systemie, metodzie pracy, procedurach postępowania czy procesach. Jeżeli przyjrzymy się uważnie cyklowi powstawania błędu, to uda nam się jednoznacznie stwierdzić, że pomiędzy pomyłką, a powstaniem wady jest prawdopodobne, że tą pomyłkę można wykryć i przez to nie dopuścić do jej powstania. Poka-yoke służy właśnie do tego, aby uniemożliwić wystąpienie błędu i przez to natychmiast wykryć pomyłkę lub powstałą w procesie wadę.

7035220703_81a84a1f32_o-600x417

Typowym przykładem poka-yoke jest bankomat, który najpierw oddaje kartę bankomatową i dopiero po jej odebraniu przez użytkownika, wydaje pieniądze. Jeśli ich nie odbierzemy, to automat je chowa z powrotem po 30 sekundach. Tak więc jak spiesząc się weźmiemy kartę, a nie weźmiemy pieniędzy, to istnieje spora szansa, że je odzyskamy. Ten zabieg spowodował, że osoby korzystające z bankomatów dużo rzadziej zostawiają karty w środku. Dzięki temu zabiegowi banki mają mniej reklamacji i pracy przy wyrabianiu nowych kart.

Metodę poka-yoke możemy zastosować w życiu codziennym poprzez szukanie rozwiązań mających na celu wyeliminowanie potencjalnych pomyłek. Zawsze starajmy się przewidywać mogące pojawić się błędy lub problemy. Dzięki metodzie poka-yoke zyskamy na czasie oraz zwiększymy zadowolenie naszych klientów, którzy będą nas postrzegali jako firmę świadczącą usługi na najwyższym poziomie.

A Wy co myślicie o metodzie poka-yoke? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze