Diagram Pareto jest wykresem, który zawiera zarówno słupki, jak i wykres liniowy. Słupki wskazują wartości w porządku malejącym, natomiast wykres liniowy pokazuje skumulowane sumy każdej kategorii od strony lewej do prawej. Lewa oś pionowa zawiera częstotliwość obserwacji, zaś prawa oś pionowa reprezentuje skumulowany procent wszystkich obserwacji. Celem wykresu jest pokazanie najbardziej istotnych spośród dużej liczby czynników, na które powinnyśmy zwrócić uwagę.

Dodatkowo diagram Pareto opiera się na wykorzystaniu zasady, która mówi nam, iż 20 % czynników odpowiada za 80 % skutków. Zasada ta sprawdza się w wielu dziedzinach życia, np. 20 % naszego czasu powoduje 80 % naszego szczęścia. W przypadku zastosowania tej metody w praktyce zarządzania jakością oznacza to, że należy skupić się na przeprowadzeniu działań korygujących w stosunku do najistotniejszych 20 % przyczyn niezgodności.

Pareto

Tworzenie diagramu Pareto krok po kroku:

  1. Zbieramy dane na temat badanego problemu.
  2. Porządkujemy przyczyny badanego problemu według częstotliwości jego występowania.
  3. Przedstawiamy skumulowane wartości na wykresie kolumnowym.
  4. Oznaczamy na osi pionowej wartości przyczyn oraz udziały procentowe.
  5. Oznaczamy na osi poziomej przyczyny od największej do najmniejszej wartości idąc od lewej do prawej.
  6. Rysujemy wykresy słupkowe dla każdej przyczyny (wykres Pareto).
  7. Rysujemy linię wyznaczającą skumulowany procentowy udział wynikający z dodawania kolejnych kategorii.
  8. Oznaczamy punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i łączymy je linią (krzywa Lorenza).

Następnie analizujemy otrzymany wykres, formułujemy wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska oraz określamy działania korygujące, a więc najistotniejsze czynniki, mające wpływ na liczbę ujawnionych niezgodności. Wykres pomaga zidentyfikować te problemy, które powinny być rozwiązywane w pierwszej kolejności (20 % od lewej strony na osi poziomej) do tych najmniej ważnych, na których nie warto skupiać uwagi.

Co sądzicie o tej metodzie rozwiązywanie problemów? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze