PDCA, czyli Cykl Deminga to schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego doskonalenia. Cykl Deminga składa się z działań następujących po sobie w porządku logicznym: ang. Plan->Do->Check->Act.

  • Planuj (and. Plan) – ustal cele i procesy niezbędne do dostarczenia wyników zgodnie z oczekiwanym rezultatem.
  • Wykonaj (ang. Do) – wdróż plan, uruchom proces, wykonaj produkt lub usługę.
  • Sprawdzaj (ang. Check) – przeanalizuj wyniki i porównaj je z oczekiwanymi wynikami.
  • Usprawniaj (ang. Act) – znajdź działania korygujące w przypadku wystąpienia znaczących różnic między wynikami rzeczywistymi i planowanymi. Określ, gdzie zastosować zmiany, które udoskonalą proces, produkt lub usługę.

PDCA jest uniwersalnym sposobem postępowania, dzięki któremu firma ma możliwość samodoskonalenia się. Najważniejszą zasadą podczas jego wdrażania jest konsekwencja i systematyka w realizacji poszczególnych etapów cyklu. Niestety samo kontrolowanie i ulepszanie naszych wyrobów, produktów czy usług to za mało dla utrzymania się na rynku. Konieczne staje się stworzenie odpowiednich mechanizmów umożliwiających zapobieganie powstawaniu działań niepożądanych.

Powszechnie wiadomo, że niezadowolony klient, to nie tylko klient, którego tracimy. Jego opinia przekazywana innym potencjalnym klientom może w sposób negatywny wpłynąć na działalność naszej firmy. Negatywna informacja zwrotna rozprzestrzenia się niczym wirus. Niegdyś mówiło się, że jeden niezadowolony klient przekaże negatywny feedback 10 potencjalnym klientom. W dobie internetu ta liczba często jest liczona nawet w setkach. Warto więc dbać o swoich klientów, a w tym właśnie pomoże nam cykl PDCA.

Czy Wy stosujecie metodę samodoskonalenia w swojej firmie? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze