Czy wiecie jaka jest różnica między edukacją dzieci a dorosłych? Przede wszystkim różnica tkwi w świadomości. Dorośli uczą się ze świadomością, że nauka podniesie ich kwalifikacje zawodowe, pozwoli im lepiej wykorzystać potencjał, a także wzbogaci o dodatkową wiedzę, którą później będą mogli praktycznie wykorzystać, co z kolei zwiększy ich szanse na upragniony awans.

Warto przyjrzeć się bliżej cyklowi Kolba, który dzięki uniwersalnej metodzie efektywnego procesu nauczania, pozwoli przyswoić wiedzę łatwiej i szybciej. Jego fundamentami są cztery odmienne sposoby przyswajania informacji. Według Kolba, żeby nabyć daną umiejętność, należy przejść przez cztery kolejne etapy uczenia się:

  1. Doświadczenie – realizuję to, czego chcę się nauczyć.
  2. Refleksja i analiza – wyciągam wnioski z tego, co zrobiłam. 
  3. Teoria – poszukuję możliwości i tworzę nowy sposób wykonywania danej czynności.
  4. Pragmatyzm – planuję nową ulepszoną metodę realizowania danej czynności.

Podsumowując, aby nasza nauka przyniosła oczekiwane rezultaty powinno się przechodzić przez wszystkie cztery fazy proponowanego cyklu. Innymi słowy możemy powiedzieć, że najszybciej nabędziemy nowe kompetencje poprzez:

  • myślenie o tym, co zrobiłyśmy,
  • poszukiwanie nowych możliwości rozwiązań,
  • Ÿrozmawianie z innymi  o uzyskanych efektach,
  • wprowadaenie innowacji, bazując na tym, czego się nauczyłyśmy.

Zarówno na bazie doświadczeń z przeszłości, jak i autopsji zdobędziemy nową wiedzę i umiejętności, działając zgodnie z fundamentalną zasadą Konfucjusza: „Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę,  zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem.”

A jak Wy się najszybciej uczycie? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze