Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek mieć problemy z podjęciem decyzji? Jakiego rozwiązania wtedy szukałyście? Bardzo przydatna w takich sytuacjach może okazać się analiza SWOT. Jej głównym celem jest identyfikacja naszych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, które wynikają z otaczającej nas sytuacji. Analiza SWOT pomoże Wam zweryfikować pomysł oraz znaleźć pozytywy i wąskie gardła. Pomoże także na chłodniejszą i dogłębniejszą weryfikację sytuacji, dzięki czemu stanie się zdecydowanie bardziej przemyślana. Pozwoli również usystematyzować wiedzę, czasami nawet otworzy oczy na nowe możliwości lub zagrożenia.

Nazwa SWOT to skrót od czterech wyrazów:
S jak Strengths (mocne strony – jest to wszystko to co robisz, co umożliwia Ci osiągnięcie upragnionego sukcesu)
W jak Weaknesses (słabe strony – wszystko to, czego nie robisz i co stoi na drodze do Twojego sukcesu)
O jak Opportunities (szanse – wszelkie sprzyjające sytuacje, które możesz wykorzystać w celu osiągnięcia upragnionych wyników)
T jak Threats (zagrożenia – wszystkie czynniki, które mogą mieć ujemny wpływ na Twoją firmę).

W kolejnym kroku, traktując mocne i słabe strony jako czynniki wewnętrzne, a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, możemy wyróżnić następujące strategie:

  • Strategia agresywna – przeważają mocne strony, zaś w otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse, jest to strategia silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystująca obydwa czynniki.
  • Strategia konserwatywna – przeważają zagrożenia, ale posiada silnie powiązane z zagrożeniami zewnętrznymi mocne strony, jest więc w stanie stawić czoła zagrożeniom w oczekiwaniu na poprawę warunków zewnętrznych.
  • Strategia konkurencyjna – zdecydowana przewaga słabych stron nad mocnymi, na szczęście przyjazne otoczenie pozwala utrzymywać pozycję. Niemniej jednak słabość wewnętrzna uniemożliwia skuteczne wykorzystanie szans, które pochodzą z otoczenia, strategia powinna koncentrować się na eliminacji wewnętrznych słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse z otoczenia.
  • Strategia defensywna – słabe strony są silnie powiązane z zewnętrznymi zagrożeniami, istnieje duże ryzyko upadku. Strategia defensywna jest strategią nastawioną na przetrwanie.

Zakres zastosowań metodologii SWOT jest praktycznie nieograniczony i zależy w dużej mierze od naszych indywidualnych potrzeb oraz pomysłowości. Analizę SWOT warto zrobić sobie samej co jakiś czas, aby mieć możliwość spojrzenia na siebie z dystansem. Pomaga rónież w długoterminowym planowaniu własnego rozwoju zawodowego. Żyjąc z dnia na dzień w szalonym tempie, często zapominamy o naszym celu. Potraktujmy więc analizę SWOT jako swego rodzaju ścieżkę, której warto się trzymać, aby upewnić się, że kierunek w którym zmierzamy jest właściwy.

Komentarze

komentarze