Czy zdarzyło się Wam kiedykolwiek długo szukać pilnie potrzebnego dokumentu? Pewnie niejednokrotnie… Pamiętacie niepotrzebne nerwy, które wtedy straciłyście? A przecież można było tego uniknąć. Z pomocą nadchodzi metoda 5S, która jest narzędziem, pozwalającym na stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Nazwa 5S jest akronimem pięciu japońskich słów o następujących znaczeniach:

  1. Seiri (selekcja, sortowanie) polega na zidentyfikowaniu i usunięciu wszystkich przedmiotów, które są zbędne w miejscu pracy.
  2. Seiton (systematyka) to wyznaczenie miejsc przechowywania wszystkich przedmiotów, zgodnie z zasadą „miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu”. W ten sposób zdecydowanie podnosimy efektywność pracy.
  3. Seiso (sprzątanie) oznacza utrzymywanie miejsca pracy w stanie wolnym od zanieczyszczeń. Sprzątanie ma również na celu poprawę bezpieczeństwa pracy.
  4. Seiketsu (standaryzacja) polega na udokumentowaniu i ustandaryzowaniu rozwiązań i praktyk wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków oraz opracowanie zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem 5S.
  5. Shitsuke (samodyscyplina, samodoskonalenie) to wszystkie działania wspierające utrzymanie 5S, w których jest wykorzystywana omawiana metodyka.

Wprowadzenie metody 5S w krótkim czasie potrafi dać wymierne korzyści. Praca staje się mniej męcząca dla pracownika i bardziej efektywna, ponadto wzrasta wydajność oraz jakość na stanowisku pracy. Następuje poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, nie tylko w środowisku produkcyjnym, ale również biurowym. 5S to ruch, który jest kluczem do sukcesu w poprawie produktywności oraz jest jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania w firmie.

Badania wykazują, że jeśli odnosimy sukces w dobrym gospodarowaniu, możemy spodziewać się wzrostu produktywności nawet o 30 %. Na taki wzrost składa się nie tylko poprawa jakości, którą łatwiej uzyskać w czystszej przestrzeni, ale również redukcja kosztów będąca wynikiem sprawnej pracy oraz dostawa na czas i w wymaganej ilości jako rezultat dobrze zorganizowanej pracy w czystych warunkach. Wszystko razem ma za zadanie przyciągnąć większą ilość klientów oraz umożliwić wytworzenie większej liczby produktów po niższych kosztach.

Co myślicie o praktykach 5S? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze