Just in time (JIT) jest metodą zarządzania stosowaną w celu redukcji pracy w toku i poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym oraz związanych z tym kosztów. Jej głównym założeniem jest całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości.

Korzyści wdrożenia JIT:

  • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów.
  • Usprawniony przepływ materiałów w procesie.
  • Minimalizacja do minimum miejsca magazynowego.
  • Poprawa jakości produkcji.
  • Krótkie cykle realizacji zamówienia.
  • Mniejsze ryzyko przeterminowania lub zniszczenia zapasów.
  • Niewielkie ilości materiałów.
  • Większe możliwości produkcyjne.

Prawidłowe realizowanie JIT koncentruje się na ciągłym doskonaleniu (PDCA) dzięki czemu mamy wpływ na poprawę organizacji procesów na produkcji, szybszy zwrot z inwestycji i poprawę jakości oraz produktywności. Kluczowym elementem JIT jest wyjaśnienie relacji pomiędzy klientem a dostawcą oraz podkreślenie ich roli i odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw.

Koncepcja JIT umożliwia menadżerom zmniejszenie kosztu jednostkowego oraz poprawę poziomu obsługi klienta. Rezultatem jest oszczędność firmy oraz skupienie się na poprawie elastyczności systemu. Przy wdrażaniu systemu JIT duże znaczenie ma również efektywność i niezawodność procesów. Punktualne działanie systemu wymaga efektywnych i niezawodnych systemów komunikacji i informacji w firmie.

Podsumowując metoda JIT zakłada wysoką jakość dostarczanych produktów, częstsze i niezawodne dostawy, bliską lokalizację dostawcy i odbiorcy, wyłączność dostaw i ścisłą współpracę. Metodę JIT możesz wykorzystywać z powodzeniem w swojej codziennej pracy, usprawniając w ten sposób procesy w swojej organizacji.

Co myślicie o tej koncepcji? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze