PERT (Program Evaluation and Review Technique) jest metodą wykorzystywaną w zarządzaniu projektami do planowania oraz kontroli najróżniejszych projektów. Jej głównym założeniem jest maksymalne zminimalizowanie ryzyka pojawienia się błędu. Natomiast zasadniczym celem jest zwiększenie skuteczności szacowania czasu trwania projektu. 

Istotą metody PERT jest analiza ścieżki krytycznej. Ujęcie czasu trwania zadań składających się na projekt pozwala project managerowi zastosować takie metody statystyczne, które są potrzebne do oceny czasowego ryzyka ukończenia zadań i całości projektu oraz określenia prawdopodobieństwa ich ukończenia w z góry zadanym terminie.

Analiza PERT umożliwia oszacowanie czasu trwania zadania na podstawie określenia optymistycznego, pesymistycznego oraz oczekiwanego czasu trwania czasu trwania zadania w harmonogramie, dzięki czemu możemy obliczyć średnia ważoną stosując poniższy wzór:

Te=(O+4M+P)/6

przy czym:
E – założony czas trwania
O – optymistyczny czas
M – oczekiwany czas
P – pesymistyczny czas
 
Zalety metody PERT:
  • prostota obliczeń
  • możliwość zarządzania dużymi i złożonymi projektami
  • ocena ryzyka czasowego niezbędnego do ukończenia zadań i projektu
  • oszacowanie prawdopodobieństwa ukończenia zadań i całego projektu w konkretnym terminie
  • możliwość przygotowania kilku wariantów realizacji projektu i wybrania najkorzystniejszego

Wady metody PERT:

  • koncentracja tylko na jednym kryterium – czasie realizacji
  • znaczna subiektywność przy ocenie czasów realizacji zadań
  • prawidłowość prognozy zależy od dokładności przyjętych założeń

Co sądzicie o tej metodzie? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze