Metoda wartości wypracowanej (Earned Value Method) to metoda, która pozwala nam na kontrolę postępu realizacji projektu w wymiarze:

  • zakresu,
  • kosztu
  • i czasu.

Głównym założeniem metody jest porównanie planowanego postępu prac projektu w kontekście czasu i kosztu do rzeczywistego wykonania. Metoda posługuje się poniższymi wskaźnikami:

  1. PV – planned value (informuje jaka powinna być wartość zakresu dostarczonego od początku do końca projektu) 
  2. EV – earned value (informuje jaka jest wartość zakresu dostarczonego od początku do końca projektu, liczona w stawkach przyjętych w budżecie projektu)
  3. AC – actual cost (informuje o zużytym faktycznie koszcie projektu od początku do końca projektu)
  4. SPI – Schedule Performance Index (EV / PV)
  5. CPI – Cost Performance Index (EV / AC)
  6. SV – Schedule Variance (EV – PV)
  7. CV – Cost Variance = EV – AC

Metoda Earned Value pozwala project managerowi ocenić kondycję projektu w kontekście zgodności tempa prac i konsumpcji budżetu z założonym planem. Ponadto pozwala prognozować datę końca projektu i wielkość kosztów całego przedsięwzięcia na podstawie analizy dynamiki zmian wskaźników EV i AC w porównaniu do PV.

Generalnie zakłada się, że jeśli na dany dzień wykonano zaplanowane prace projektowe, to projekt jest w terminie. Z kolei jeśli na dany dzień zapłacono za wykonane prace tyle, ile zaplanowano w planie kosztów, to projekt jest w budżecie. W obu powyższych sytuacja projektu jest w dobrej kondycji, ponieważ jest on realizowany zgodnie z planem.

Natomiast jeśli na dany dzień wykonano więcej prac niż zakładano, to mamy do czynienia z wyprzedzeniem, zaś jeżeli zapłacono mniej niż zakładano, to mamy oszczędności. Analogicznie, jeśli wykonano mniej prac w projekcie, to mamy opóźnienie, a jeżeli zapłacono za nie więcej niż w budżecie, to mamy przekroczenie kosztów.

Regularne dokonywanie pomiarów przez project management pozwala na orientację w stopniu zaawansowania przedsięwzięcia. Analiza powyższych danych może również wykazać konieczność zaangażowania dodatkowych zasobów w celu przyspieszenia realizacji wybranych etapów, co pozwoli zakończyć projekt z sukcesem.

Co myślicie o tej metodzie? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze