Mind mapping jest to metoda, która pozwala nam przechowywać i organizować nasze myśli, a także określać priorytety, uczyć się, przypominać oraz zapamiętywać najróżniejsze informacje w bardzo ciekawy sposób. Mind mapping służy również do tworzenia prezentacji i podsumowań, które są połączeniem słów i obrazów pomagających stymulować zarówno logikę jak i kreatywność, w celu sprawnego, skutecznego i efektywnego myślenia angażującego pięć naszych zmysłów oraz obie półkule mózgowe.

Głównym celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy oraz uczynienie procesu nauki i zapamiętywania prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Ponadto metoda sprzyja twórczemu myśleniu w wielu kierunkach, w przeciwieństwie do tradycyjnej metody robienia notatek, która jest raczej mało interesująca i odtwórcza.

Jak stworzyć mind mapę? To bardzo proste.

Na środku kartki papieru rysowanej przez nas mapy umieszczamy rysunek, najlepiej wielobarwny, tak ażeby przemówił do naszej wyobraźni. Od tego centralnego elementu wyprowadzamy pogrubione linie prowadzące do najważniejszych myśli. Każde z haseł może prowadzić do kolejnego punktu związanego z tematem. Możemy dowolnie rozbudować naszą mapę, ale trzymajmy się promienistej struktury zgodnej z budową naszego mózgu i naturalnym sposobem myślenia opierającym się na skojarzeniach.

Mapy myśli możemy tworzyć również przy użyciu specjalnego oprogramowania, np.: FreeMind, MindManager, Mind Mapper Professional, Nova Mind, Intellect Map, etc.

Metodę mind mappingu z powodzeniem możemy wykorzystywać w pracy do:

 • zarządzania projektami,
 • planowania spotkań,
 • planowania strategii,
 • przygotowania do networkingu,
 • tworzenie biznes planów,
 • czy samorozwóju.

Za pomocą mind mappingu możemy także zarządzać swoim życiem poprzez:

 • sprawne zarządzanie czasem,
 • zarządzanie nadchodzącymi wydarzeniami,
 • ustalanie celów krótko i długoterminowych,
 • archiwizowanie pomysłów,
 • oraz planowanie.

Mind mapping to efektywna technika notowania. Badania wykazały, że tworząc mapy myśli zamiast klasycznych notatek, można notować i uczyć się nawet 10 razy szybciej. To dlatego mind mapping cieszy się coraz większą popularnością a entuzjastów metody przybywa każdego dnia. Znajduje ona powszechne zastosowanie zarówno w biznesie, edukacji jak i życiu osobistym. Żyjemy w czasach, kiedy zdolność  zarządzania informacją staje się kluczową umiejętnością potrzebną do osiągnięcia sukcesu, zarówno na stopie prywatnej, jak i profesjonalnej. Mind mapping jest doskonałym narzędziem, które może znakomicie pomóc w tym procesie.

Co myślicie o tej metodzie? Zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Komentarze

komentarze