Six Sigma jest to metoda zarządzania jakością, w której przyjmujemy, że defekty w procesach występują z pewnym określonym prawdopodobieństwem. Prawdopodobieństwo to możemy opisać za pomocą rozkładów statystycznych. Celem biznesowym na poziomie Six Sigma jest zmniejszenie wystąpienia defektów do 3,4 defektu na milion okazji. Podejście Six Sigma prowadzi do zwiększenia powtarzalności procesów, a tym samym osiągnięcia niemalże perfekcyjnej jakości w firmie.

Six Sigma zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Ponadto pozwala na zbadanie wszelkich występujących w przedsiębiorstwie procesów, takich jak projektowanie, rozwój, usługi, produkcja, czy szkolenia. Six Sigma składa się z następujących faz:

  • Definiowanie,
  • Pomiar,
  • Analiza,
  • Udoskonalenie,
  • Kontrola.

Więcej informacji na temat tej metody znajdziecie pod akronimem DMAIC.

Six Sigma to kultura organizacyjna, która motywuje ludzi do współpracy. Celem jest wspólne osiągnięcie wyższego poziomu efektywności i wydajności. Six Sigma to narzędzie, którego zadaniem jest pomóc organizacjom osiągnąć perfekcję we wszystkich prowadzonych przez nie działaniach.

A czy u Was w fimie stosowana jest metoda Six Sigma? Zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Komentarze

komentarze