Agile Project Management to grupa metod zarządzania projektami, która pozwala w odróżnieniu od metod kaskadowych, na natychmiastowe rozpoczęcie, poprowadzenie i zakończenie projektu z sukcesem. Co więcej jest to iteracyjna metoda określania wymagań dla realizacji projektów rozwoju technologii informacyjnych, w sposób dalece elastyczny i wysoce interaktywny. Podstawowymi zasadami agile project management są:
 • wydajność,
 • zdolności adaptacyjne
 • i współpraca.

Zespoły pracujące w Agile ściśle współpracują ze swoimi klientami, aby zapewnić im stałą powtarzalność pracy nad danym produktem, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do potrzeb odbiorcy oraz użytkownika końcowego. Agile project management najlepiej odnajduje się w środowisku, w którym występuje znaczna niepewność, a więc we wszelkiego typu projektach innowacyjnych lub projektach dla bardzo szybko zmieniających się rynków. W tego typu sytuacjach nie ma możliwości dokładnego zaplanowania całości projektu w określonym czasie. Dlatego możemy albo skupić się na planowaniu i odkładać start projektu w nieskończoność albo zacząć działać szybko w zgodzie z wymaganiami rynku, w oparciu o niepełne plany i zastosować metodykę agile.

Agile Project Management odpowiada także na pytanie, jak zarządzać projektem, aby zapewnić jego ukończenie w założonym budżecie i dostarczyć produkty odpowiedniej jakości, które będą odpowiadały potrzebom zarówno biznesu, jak i użytkowników. Decyzje o szczegółach podejmowane są na poszczególnych etapach trwającego projektu. Dostarczenie produktu rozpoczyna się od ogólnej wizji tego, co chcemy dostarczyć klientowi. Podstawową korzyścią stosowania Agile jest lekkość i elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu zasad pozwalających na osiągnięcie sukcesu. Metodyka ta również bardzo dobrze współpracuje z istniejącymi procesami w organizacji, dlatego nie ma przeszkód, by łączyć ją np. z Prince2® czy PMI.

Zalety metodologii Agile:

 • rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb klientów,
 • doskonała komunikacja i zrozumienie oczekiwań przez zespół,
 • realny wpływ na kolejność i priorytety realizacji zadań,
 • skrócenie czasu dostarczania gotowych i przetestowanych rozwiązań,
 • szybka identyfikacja wątpliwości w projekcie,
 • znaczne polepszenie jakości produktów i usług,
 • bardzo duża przewidywalność harmonogramu projektu,
 • ograniczenie kosztów i czasu związanego z tworzeniem dokumentacji.

Agile kładzie nacisk na bezpośredni kontakt miedzy ludźmi jako najefektywniejszą formę przekazywania informacji. Ponadto promuje wspólne, zespołowe podejmowanie decyzji w przeciwieństwie do eksperckich decyzji w klasycznym kaskadowym podejściu. Zaletą takiego podejścia jest podejmowanie lepszych decyzji, nie bazujących na jednej, ale na wielu różnych perspektywach, a także poprawa integracji w zespole i identyfikacji z projektem.

Czy Wy jesteście Agile? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze