„Biuro projektów oznacza często diametralnie różne rzeczy dla różnych ludzi w organizacji. Jednego wszyscy są pewni, że jest to coś, co ma poprawić ogólny bałagan związany z zarządzaniem projektami.” (W. Casey i W. Peck)

Biuro Zarządzania Projektami jest bardzo istotnym etapem budowania kultury zarządzania projektami w każdej organizacji. Project Management Office dba o kompetencje zespołów projektowych, wspiera rozwój organizacyjnych metodyk zarządzania projektami, monitoruje przebieg projektów, raportuje ich status przed najwyższym kierownictwem i udziałowcami, a także uczestniczy aktywnie w doborze projektów do organizacyjnego portfela. Biuro Projektów stanowi inwestycję w jakość realizowanych programów i projektów oraz poprawę efektywności organizacji w realizacji strategii poprzez działania projektowe, a co za tym idzie, sukces firmy oraz jej pracowników.

Zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Projektami:

  • Wspieranie projektów, tworzenie raportów oraz określanie procedur i procesów.
  • Tworzenie metod i standardów, inicjowanie projektu, ocena ryzyka, przygotowywanie dokumentacji projektowej.
  • Konsultacja i opieka merytoryczna, organizowanie szkoleń i świadczenie usług doradczych dla zespołów projektowych.
  • Doradztwo w zarządzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów, pomoc w pozyskiwaniu brakujących zasobów.
  • Pomoc w rozpoczynaniu projektów, przydział do projektów pracowników Biura Zarządzania Projektami.
  • Definiowanie i wdrażanie metodyki, identyfikacja właściwych parametrów potrzebnych do przygotowania szacunków projektu.
  • Obserwacja i rejestracja zmian wymagań projektu, stworzenie systemu klasyfikacji zmian projektu.
  • Przeprowadzanie ocen ryzyka w projekcie, identyfikacja, klasyfikacja oraz analiza potencjalnych ryzyk, analiza prawdopodobieństw i skutków poszczególnych ryzyk.
  • Ujednolicenie przeglądów projektu, przygotowanie programu przeglądów projektów, audity projektów.
  • Pomoc w zamykaniu projektu, wsparcie kierownika projektu w procesie zakończenia projektu.

Project Management Office to dział, którego zadaniem jest kompleksowe wspieranie procesu zarządzania projektami w organizacji. Jest to również idea, która robi w ostatnich latach oszałamiającą karierę w świecie nowoczesnego biznesu IT oraz zarządzania projektami. Idea, której wręcz nie wypada nie znać, jeśli marzy się o karierze w tych dziedzinach, zwłaszcza że efektywne zarządzanie projektami staje się palącą koniecznością w firmach planujących rozwój i pragnących skutecznie realizować swoje usługi na coraz bardziej konkurencyjnym rynku międzynarodowym.

A co Wy myślicie o roli PMO w Waszych firmach? Zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Komentarze

komentarze