PRINCE2  jest metodyką stworzoną na potrzeby skutecznego i efektywnego zarządzania projektami w organizacjach. Metodykę PRINCE2 cechuje uniwersalne podejście oraz best practice w zakresie zarządzania wszystkimi typami projektów, co stało się de facto standardem podczas zarządzania różnej wielkości projektami. Generalnie PRINCE2 dzieli projekt na łatwe do zarządzania etapy, gwarantując Kierownikowi Projektu skuteczną kontrolę zasobów, jak i stopień rozwoju projektu. Ponadto metodyka PRINCE2 jest skoncentrowana na produktach, co oznacza, że plan projektu jest skupiony na osiąganiu wyników, a nie tylko na planie działań do realizacji. Zapewnia również wspólny język wszystkim interesariuszom w ramach projektu.

Metodyka PRINCE2 to:

 • 7 procesów składających się na zarządzanie projektami
 • 7 pryncypiów składających się na podstawę dobrych metod zarządzania projektami
 • 7 tematów – obszarów wiedzy, które wspierają kluczowe sektory zarządzania projektami
 • 7 ról wspierających zarządzany projekt
 • 6 parametrów tolerancji projektu
 • 4 strategie zarządzania projektem
 • 3 techniki projektowe

Mocne strony PRINCE2:

 • najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami,
 • wysoka standaryzacja i powtarzalność projektów o wspólnym podejściu, terminologii i dokumentacji,
 • duża kontrola nad startem, realizacją i końcem projektu,
 • management by exception jako podstawowa zasada, która zapewnia Kierownikowi Projektów swobodę działania bez zbędnej ingerencji wyższego kierownictwa,
 • możliwość adaptacji do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu
 • przejrzystość, standaryzacja i kompletność dokumentacji.

Słabe strony:

 • PINO – Prince In Name Only,
 • nadmierna biurokratyzacja procesu zarządzania,
 • możliwe niepowodzenie projektu z uwagi na przyjęcie fałszywych założeń,
 • ścisłe przestrzeganie PRINCE2 może być zbyt pracochłonne w zastosowaniu do małych projektów,
 • nacisk na wymianę informacji, co może skutkować w bezproduktywnych spotkaniach zabierających czas niezbędny na rzeczywistą pracę,
 • niezbyt „zwinna” metodyka.

Podsumowując metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkiego rodzaju projektów w organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt oraz zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność. Metodyka może być stosowana do różnorakich typów projektów, ponieważ dotyczy wyłącznie działań związanych z zarządzaniem projektem, a nie wnika bezpośrednio w charakter prac wykonywanych przez zespół projektowy.

Certyfikację PRINCE2 zdawałam na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zorganizowanym we współpracy z firmą In Progress. Po odbyciu 2 dniowego szkolenia oraz samodzielnej nauki we własnym zakresie, po 2 tygodniach podeszłam do egzaminu, który udało się zdać bez najmniejszego problemu.

A czy Wy stosujecie PRINCE2 w Waszych organizachach? Zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Komentarze

komentarze