Scrum to iteracyjna i przyrostowa metodyka zarządzania procesami, zaliczana do grupy metodyk zwinnych, która jest zgodna z manifestem Agile. W metodyce tej rozwój produktu podzielony jest na mniejsze, trwające od 2 do 4 tygodni iteracje, zwane sprintami. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć jego działającą wersję klientowi. Twórcy Scruma, Ken Schwaber i Jeff Sutherland, nie nazywają go metodyką, paradygmatem czy nawet procesem, lecz ramą metodyczną lub strukturą wokół i dzięki której organizuje się praca.

Główne cechy Scruma:

  • iteracyjny i inkrementalny sposób wytwarzania oprogramowania,
  • zwinny sposób planowania i kontrolowania przebiegu prac projektowych,
  • samoorganizacja sposobem zwiększania produktywności zespołu,
  • porządkuje i kontroluje interesy osób zaangażowanych w realizację projektu,
  • pozwala na włączanie się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy,
  • porządkuje komunikację i maksymalizuje stopień współpracy wewnątrz zespołu i poza nim,
  • jest skalowalny od pojedynczych zespołów do całych organizacji i przedsiębiorstw.

Główne role w Scrumie:

  • Zespół Deweloperski to grupa osób, składająca się od 3 do 9 osób, która jest odpowiedzialna za dostarczenie produktu.
  • Scrum Master jest odpowiedzialny za usuwanie wszelkich przeszkód uniemożliwiających zespołowi wykonanie zadania, oraz za poprawną implementację procesu.
  • Product Owner to osoba reprezentująca klienta, może być członkiem zespołu, jednak nie jest zalecane, aby jednocześnie był Scrum Masterem.

Organizacje wdrażające Scruma jako narzędzie porządkujące chaos organizacyjny, obserwują zdecydowane obniżenie kosztów i zwiększoną efektywność pracy zespołów projektowych. Dla tych którzy dokonali przełomu i w pełni zaadaptowali Scruma oraz jego filozofię, tradycyjne sposoby prowadzenia projektów wydają się być niewyobrażalnym marnotrawstwem czasu i energii.

Jeśli jesteście zainteresowane certyfikacją Scrum polecam www.scrum.org lub www.scrumalliance.org. Do zdobycia certyfikatu niezbędna jest wiedza z zakresu Scrum Guide www.scrumguides.org oraz doświadczenie z pracy z metodyką Scrum. Nie dajcie się nabrać firmie www.scrumstudy.com, która kusi bezpłatną certyfikacją. Polecam przyczytanie komentarzy, których pełno na jej temat w internecie, na przykład: www.scrum.org/Forums/aft/862.

A czy w Waszych firmach zarządzanie projektami opiera się na metodyce Scrum? Zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Komentarze

komentarze