Jak pewnie dobrze wiecie w dzisiejszym świecie, aby odnieść sukces oraz być konkurencyjnym w stale zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, musimy nauczyć się analizować problemy z różnych perspektyw. Szukanie innowacyjnych rozwiązań i umiejętność wyłapywania tego, czego nie dostrzegają inni, może okazać się kluczowym aspektem, aby wyróżnić się na tle innych pracowników. Poniższy wpis chciałabym poświęcić metodzie, która pozwala w prosty i skuteczny sposób przyjrzeć się temu zagadnieniu. Idea znana jest pod nazwą sześć myślowych kapeluszy i pozwala na bardzo twórcze podejście do rozwiązywania problemów, lecz również umożliwia wskazanie sześciu różnych stron, z jakich możemy dany problem analizować.

Metoda sześciu myślowych kapeluszy została zaakceptowana przez środowisko korporacji i dużych organizacji na całym świecie. Ponadto zmienia dyskusje ze zwykłej rozmowy i bronienia swoich racji w konstruktywny dialog z całą masą argumentów. Co więcej idea polega na sztucznym przyjęciu określonego stanowiska w danej sprawie. Dzięki takiemu zabiegowi nikt nie jest zbyt emocjonalnie związany z bronieniem swoich racji, a jednocześnie jest w stanie wyrażać swoje uczucia bez potrzeby przejmowania się tym, co pomyślą inni. Takie podejście do problemu pozwala na wygospodarowanie czasu na świadomy wysiłek twórczy oraz wprowadza pewien porządek, przy jednoczesnym braku obaw pominięcia jakiegoś aspektu analizowanej sytuacji.

Rodzaje kapeluszy:

  • Kapelusz biały cechuje głównie obiektywizm, jest on stosowany zazwyczaj na początku dyskusji. Co więcej prezentuje on czyste fakty, informacje i logikę a nie interpretację. Występują tu wszystkie te elementy, które dadzą się racjonalnie przedstawić. Nie ma tu żadnych emocji ani uczuć. Często dzieje się tak, że fakty, które przedstawiamy podczas konwersacji są osobistymi uwagami, dlatego warto  tu zastosować podział na fakty sprawdzone i oparte na naszych prywatnych przekonaniach.
  • Kapelusz zielony to opcje i możliwości, jest związany przede wszystkim z kreatywnością. Pokazuje możliwości oraz dopuszczalne rozwiązania. Ponadto przedstawia pomysły w sposób niemal twórczy. Nie ma żadnych ograniczeń, a więc możemy folgować do woli. Wybiega w przyszłość prezentując rozmaite opcje, nie trzyma się logicznego postępowania, ale znajduje nowe drogi rozwiązań.
  • Kapelusz czarny to pesymizm, prezentuje negatywny pogląd na sprawę poprzez konstruktywne podejście do tematu, dzięki czemu kładzie główny nacisk na unikanie błędów i wskazanie czyhająch zagrożeń. Występuje tu nadmierna krytyka, która wykazuje braki, wady i niedociągnięcia danego pomysłu. Taką postawą oszczędzamy czas, sprawdzamy czy rozwiązanie przyniesie założone korzyści. Jest on niezbędny do weryfikacji pomysłów przedstawionych przez inne kapelusze i dostosowanie ich do naszej rzeczywistości.
  • Kapelusz czerwony odwzorowuje uczucia i emocje, dzięki niemu pojawiają się wszystkie odczucia oraz intuicja jakie wzbudza pomysł. Jest przeciwstawieniem kapelusza białego związanego z obiektywizmem. Pierwszoplanową rolę odgrywają nasze wrażenia i przemyślenia, które mogą być irracjonalne, a zarazem porywcze.
  • Kapelusz żółty to optymizm, charakteryzuje się bardzo pozytywnym podejściem, znalezieniem jak największej ilości zalet danego rozwiązania. Uczucia, które mu towarzyszą to przede wszystkim entuzjazm, pasja oraz radość. Ponadto kładzie nacisk na dobre strony tam gdzie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale również znajduje te ukryte. Ma podejście wizjonerskie i pełne marzeń, patrzy przez pryzmat różowych okularów. Przepełnia go wiara w sukces i pozytywne zakończenie.
  • Kapelusz niebieski skupia się na formie, jego rolą jest dogłębne analizowanie sytuacji, kontroluje powstające pomysły i patrzy na problem z szerokiej perspektywy. Co więcej porządkuje świat i myśli przybierając jak najbardziej obiektywną postawę. Moderuje przebieg spotkania i podsumowuje przebieg dyskusji.

Metoda sześciu myślowych kapeluszy jest bardzo uniwersalnym narzędziem, które z powodzeniem sprawdza się podczas organizacji spotkań firmowych. Wykorzystać ją może również zarząd, aby podjąć ważne lub strategiczne decyzje. W wielu przypadkach często wydaje się, że nie można znaleźć dobrego rozwiązania. Właśnie w takich sytuacjach z pomoca przychodzi metoda sześciu myślowych kapeluszy. Rozstrzygnięcie staje się o wiele łatwiejsze do odnalezienia. Dzięki tej metodzie przyczynicie się do znalezienia odpowiedniego rozwiązania analizowanego problemu.

Co myślicie o tej metodzie? Zapraszam do komentowania.

Komentarze

komentarze