FRIS to akronim opierający się na 4 perspektywach poznawczych: Faktach, Relacjach, Ideach i Strukturach. FRIS pokazuje jak najlepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje w różnorodnych sytuacjach, np. w pracy, w domu, podczas rozwoju osobistego czy zawodowego. FRIS pokazuje różnice w sposobie myślenia i rozwiązywania problemów, podejmowaniu codziennych decyzji, wskazuje na Twoje indywidualne predyspozycje. Co więcej FRIS opisuje również Twój preferowany sposób komunikacji. Przekonaj się sama!

FAKTY

Perspektywa faktów bazuje na szybkim rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych. Dominujący sposób myślenia to logiczny, mocno oparty na faktach. Osoba bazująca na faktach szybko określa cele, ma tendencje do upraszczania problemów, łatwo znajduje jedno proste rozwiązanie oraz zdecydowanie szybko dąży do jego realizacji. Osoby z kategorii faktów są doceniane za logikę, zorientowanie na cel, szybkie podejmowanie decyzji, praktyczne i konkretne podejście. Krytykowane za brak dyplomacji, kategoryczność oraz stanowczość.

RELACJE

Perspektywa relacji bazuje na intuicyjnym rozpoznawaniu związków pomiędzy osobami czy zdarzeniami. Co więcej związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny. Dominujący sposób myślenia to intuicyjny, oparty na emocjach. Osoba bazująca na relacjach ma tendencję do znajdowania kilku wersji tego samego rozwiązania, intuicyjnie wybiera to, które posiada najwięcej różnorodnych aspektów. Osoby z kategorii relacji są doceniane za empatię, zaangażowanie oraz dążenie do kompromisu. Krytykowane za zbytnią emocjonalność, nadwrażliwość oraz zmienność decyzji.

IDEE

Perspektywa idei polega na wychodzeniu poza określone ramy, czy szukanie alternatyw. Takie podejście wynika z reguły z ciągłego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności. Dominującym sposobem myślenia jest lateralny, a więc pozbycie się sztywności i oczywistości w postrzeganiu świata. Osoba bazująca na ideach rozpatruje problemy w ujęciu całościowym, znajduje wiele alternatywnych rozwiązań, jest bardzo elastyczna. Osoby z kategorii idei są doceniane za elastyczność i nieszablonowość oraz twórczość i nietuzinkowość. Krytykowane za niesystematyczność, chaotyczność i generalizowanie.

STRUKTURY

Perspektywa struktur polega na wnikaniu w głąb problemu, w celu uzyskania jego kompletnego obrazu. Wymaga operowania na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Dominującym sposobem myślenia jest analityczny. Osoba bazująca na strukturach z reguły gromadzi dużą liczbę informacji, kategoryzuje je i analizuje, w celu znalezienia najlepszego rozwiązania problemu. Osoby z kategorii struktury są doceniane za spostrzegawczość, wnikliwość oraz dbałość o szczegóły. Krytykowani za drobiazgowość, perfekcjonizm i za długie podejmowanie decyzji.

Za co lubimy FRIS:

  • za poznawanie swoich naturalnych predyspozycji zawodowych,
  • lepsze radzenie sobie ze stresem,
  • dowiadywanie się jakie środowisko pracy jest dla Ciebie sprzyjające,
  • trafniejsze rekrutowanie pracowników,
  • wykorzystywanie na co dzień swoich mocnych stron,
  • efektywniejsze zarządzanie zespołem,
  • dowiadywanie się, w których dziedzinach możesz osiągnąć najwięcej.

FRIS służy do zrozumienia oraz prostego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania nas samych. Określa sposób podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Pomaga znaleźć nasze mocne i słabe strony oraz pomóc określić nasze predyspozycje zawodowe. Wspiera zarządzanie zespołem i rozwijanie ich kluczowych kompetencji. Przyda się w codziennej pracy każdej bizneswoman.

A co przeważa u Ciebie? Fakty, Relacje, Idee czy Struktury? Zapraszam do pozostawiania komentarzy.

Komentarze

komentarze