Prioretyzacja za pomocą MoSCoW

MoSCoW jest techniką priorytetyzacji, zaczerpniętą z Agile PM, wykorzystywaną przy tworzeniu...

Czytaj więcej