Just In Time

Just in time (JIT) jest metodą zarządzania stosowaną w celu redukcji pracy w toku i poziomu...

Czytaj więcej